Vår varumärke

Varumärket Makewave

I maj 2007 såg Makewaves varumärke dagsljus för första gången då det OSGi entreprenörerna Gatespace Telematics bytte namn. Anledningarna till namnbytet var många men den mest grundläggande var att företags snabba tillväxt och fortsatta utbredning in i nya och snabbt växande marknadsområden fick suffixet "Telematics" att bli otillräckligt. Då telematik endast är en utav fem stora industrier som vi har omfattande kunskap inom var Gatespace Telematics alltför begränsande som företagsnamn.

Before: GSTM After: Makewave

Vi visste tidigt vad vi sökte efter; ett positivt, livfull och lättutalat namn som på ett finurligt sätt kan summera upp vår roll som middleware tillverkare och konsultföretag med unika kunskaper inom en rad områden och som verkar utan att synas i särskilt stor omfattning. Då vårt mest kända produktvarumärke är Knopflerfish och huvudkontoret är placerat precis utmed kajen i Göteborgs hamn, var önskan även att finna ett namn som kunde stärka banden till våra "maritima rötter". När så surfartermen "make wave" - med betydelsen att framgångsrikt nå en våg och surfa på den - föll alla bitar på plats. Makewave - kort, kärnfullt och med viss mystik - uppfyllde våra krav.

Således fanns det ett antal anledningar till att valet föll på just Makewave men framförallt så stämmer metaforen med en våg som växer sig starkare och starkare väl in på hur vi ser på vår roll som företag. Då våra produkter och tjänster startar och möjliggör ett projekts utveckling så är likheten mellan hur en våg föds ute till havs stor. När en av våra produkter eller tjänster sätter fart, skapas svallvågor som skyndar på och underlättar din affärsprocess. Det är därför vi säger att vi gör vågor.

Makewave - taking middleware forward

Ladda ner vår logotyp