Om Makewave

Om Makewave

Makewave AB är ett svenskt IT-bolag med huvudkontor i Göteborg vars rötter härstammar i det joint venture som Ericsson och Carlstedt Research & Technology bildade under namnet Gatespace AB år 1999. Makewave, som tidigare alltså hette Gatespace AB och sedermera Gatespace Telematics AB, byggde upp sitt goda rykte och kunskap genom att vara ledande inom e-Box utveckling under slutet på 90-talet.

Under årens lopp har vår portfölj vuxit och förfinats, och vi befinner oss nu på framkanten inom de nya och växande marknader som populärt kallas 'ubiquitous services' (sv. allestädes närvarande tjänster) och inkluderar så vitt skilda industrier som affärssystem, industri, smarta hem, telekom samt telematik.

Med snart ett decenniums erfarenhet inom de mest högteknologiska områdena av dessa industrier är det ingen överraskning att Makewave är en ledande leverantör av produkter och tjänster till 'ubiquitous' - allestädes närvarande - system och lösningar. Vi erbjuder OSGi baserad plattforms-teknologi, ledande expertis inom distribuerad system design, java teknologi och s.k. embedded system. Med djuplodande expertis inom de senaste teknologierna och med en omfattande industrikunskap, hjälper Makewave teknologi- och mjukvaruintensiva kunder över hela världen med att korta ner utvecklingstider och att använda den mest passande teknologin mer effektivt.

Vårt ubility koncept

Genom att vara ett innovativt och framåtskådande företag med en oerhört hög kunskapsnivå och en helt unik kunskapsbredd inom vår personalkår har vi insett att det är oerhört få saker som vi inte behärskar inom vårt område. När vi försökte korta ned våra förmågor i några korta ord gick vi dock bet. Det fanns helt enkelt inget ord, varken på svenska eller engelska, som på ett tillfredsställande sätt kunde beskriva vår omfattande mångsidighet, flexibilitet och expertis.

Vad gör man, som innovationsföretag, när det inte finns några vägar? Man bygger dem. På Makewave är vi vana vid att leda vägen och hindrades inte av något så enkelt som brist på vokabulär. Med samma inställning som när vi revolutionerar, förbättrar eller skapar ny mjukvaruarkitektur, använde vi våra kunskaper till att skapa ett ord som tydligt visar vad som skiljer våra konsulter och tjänster från våra konkurrenters; Vi skapade 'ubility'. Genom att slå samma de engelska orden 'ubiquitous' (allestädes närvarande) och 'ability' (förmåga/kunskap) skapades ett nytt begrepp - ubility - som belyser precis hur omfattande vår branschkompetens är;

Makewave har långtgående erfarenhet och expertis inom samtliga av de fem industrierna inkluderade i 'ubiquitous services' konceptet, och således har vi en helt unik 'ubility' - allestädes närvarande kunskap - att erbjuda våra kunder. I och med att vi under så lång tid har varit med och styrt samt drivit på utvecklingen av OSGi och andra områden känner vi oss lugna med att påstå att vi är den perfekta partnern när det handlar om 'ubiquitous services' - oavsett om du behöver konsulttjänster eller väl-renommérad mjukvara. Eller varför inte både och?

Vi tror på att dela med sig

Då Makewave är en ivrig påhejare av öppna system, öppna standarder och öppen källkod, så jobbar vi aktivt inom OSGi Alliansen, deltar i standardiserings projekt och erbjuder en certifierad OSGi plattform baserad på öppen källkod - Knopflerfish. Läs mer om företagets anrika historia och nya varumärke. Klicka här om ni vill veta mer exakt vad vi gör.