Våra partners

Våra partners

Då kännedomen kring OSGi teknologins kvalitéer inom ett stort antal olika områden har ökats de senaste åren, har fler och fler industrier insett de möjligheter och fördelar som kommer med OSGi. Då Makewave är ledande OSGi experter så innebär det snabbt ökande antalet användare allt större affärsmöjligheter för oss.

Vårt partnerprogram är speciellt utformat för att låta våra partnerföretag arbetat tillsammans med Makewave i omhändertagandet av den växande marknadspotentialen. Genom att vara en certifierad Makewave-partner får ditt företag en kvalitétsstämpel som bekräftar att ni har den teknologiska uppbackningen av Makewaves kärnutvecklare och att du besitter alla kompetens för att kunna leverera de mest nyskapande och omvälvande lösningarna baserat på den flexiblaste av OSGi distributioner.

Våra utvalda partners

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om vårt partnerprogram.