Våra medlemskap

Våra medlemskap

Makewave är fullvärdiga medlemmar av ett flertal organisationer som är direkt relaterade till våra affärsområden. De organisationer som vi aktivt arbetar inom är listade nedan:

OSGi Alliansen

OSGi alliansen (the OSGi Alliance) är en ideell organisation som syftar till att skapa ett forum dedicerat till skapandet utav öppna specifikationer för leverans av multipla tjänster via s.k. wide-area nätverk till lokala nätverk och enheter, samt att globalt accelerera behovet av produkter och tjänster baserade på dessa specifikationer genom att sponsring och användarutbildningar.

Alliansen är baserad i San Ramon, CA i USA och består av mer än 80 medlemsorganisationer runtom världen. Medlemskap är öppet för att intresserade parter såsom ISP:er, nätverksoperatörer, tillverkare, fristående programvarutillverkare, slutanvändare, akademiska institutioner, statliga organ och andra ideella organisationer. Besök www.osgi.org för mer information.

Telematics Valley

Telematics Valley är en intresse- och branschorganisation för telematikföretag. Organisationen har som syfte att stärka medlemsföretagen bl.a. genom utökat samarbete, lobbying och till viss del marknadsföring. Eftersom det är en nätverksorganisation är det viktigt att ha en väl fungerande webbplats som är lätt att förändra och uppdatera. www.telematicsvalley.org fungerar som en mötesplats mellan medlemmarna och potentiella kunder. Sajten är uppdelad i två delar där våra medlemsföretag har en del, och potentiella kunder har en annan del. Den öppna delen kallas för Open Forum och används för att locka in och identifiera så många telematikanvändare som möjligt världen över. Läs mer om Telematics Valley på www.telematicsvalley.org.