Vad vi gör

Vad vi gör

Makewave är det mångsidiga IT-företaget vars organisatoriska struktur enklast kan liknas vid ett trebent stativ. För att uppnå optimal balans är alla tre delar direkt beroende av ett fungerande och nära samarbete. Förvirrande? Egentligen inte.

Ge oss ett par sekunder att förklara varför vi varken är ett traditionellt konsultföretag eller ett traditionellt produktföretag. Vi har, för enkelhetens skull, döpt våra tre delar till produktportföljen, konsultportföljen samt open source-portföljen.

Vi tar det från början; Makewave's produktportfölj består utav tre starka produktvarumärken där OSGi plattformen Knopflerfish Pro är vårt flaggskepp, Ubicore vår provisioning server och licensieringsverktyget Lime vårt revolutionerande bidrag till 'Software as a Service' vågen. Produktportföljen ses av många, framförallt av våra internationellt kunder, som det viktigaste benet i stativet då våra produkter är vårt skyltfönster och det ultimata beviset på den kompetens som vi besitter som programmerare. Vi vill dock inte sträcka oss så långt, utan vill snarare belysa att det är samarbetet mellan produktportföljen och de två andra som ger oss vår unika styrka.

Vi anser alltså att konsultportföljen är minst lika betydelsefull för Makewave. Då vår långa erfarenhet av 'ubiquitous services' har renderat i att vår personal har världsledande kunskap inom ett flertal områden - d.v.s. vad vi kallar 'ubility' - så finns det goda incitament för oss utforma ett konsulterbjudande baserat på dessa unika kunskaper. Vi anser helt enkelt att vår 'know-how' bör finnas tillgänglig för alla företag som behöver sann OSGi expertis eller annan java-relaterad expertkunskap. Våra konsulter besitter kunskap som man bara kan tillgodogöra sig genom att, under en lång tid, jobba inom den innersta, ledande, kretsen av OSGi och java-utveckling. Att de dessutom är utomordentligt trevliga personer kommer bara som en del av paketet.

Vi har valt att, för enkelhetens skull, dela upp konsultportföljen i två olika erbjudanden; 'OSGi expertis' och 'Branschexpertis'. Det förstnämnda området innebär OSGi konsulttjänster, träning och support, medan det andra - branschexpertisen - syftar på vårt 'ubility' koncept, d.v.s. konsulttjänster erbjudna av våra främsta ingenjörer med spetskunskaper inom de fem grundläggande 'ubiquitous services' områdena (affärssystem, industri, smarta hem, telekom och telematik).

Som sista viktiga del i detta stativ återfinns vår Open Source-portfölj. Då Makewave tidigt förstod den oerhörda potential som ett levande och dedikerat utvecklarcommunity innebär så har vi målmedvetet jobbat med att stödja, sköta, bidraga och marknadsföra olika projekt där öppna källkoder står i centrum. Tack vare denna inställning har Makewave snabbt placerat sig som en av marknadens mer hängivna open source-förespråkare - och då särskilt med tanke på vår roll som ansvariga för Knopflerfish organisationen och dess globalt uppskattade OSGi plattform. För vem annars än en av organisationens grundare och dess huvudsakliga upphovsman kan erbjuda den kommersiella produkten Knopflerfish Pro

Med andra ord; världsledande middleware är vad vi gör, unik konsultkompetens är vad vi erbjuder och revolutionerande open source forskning är vad vi stöder.

Vill du veta mer om våra portföljer? All information finns under produkter och tjänster.