Historia i skapande

Historia i skapande

Gatespace AB grundades i Göteborg 1999 som en joint venture mellan Ericsson och Carlstedt Research & Technology (CR&T) och skapade sig snabbt ett namn som nyckelleverantör av Internetbaserade tjänstesystem med uppdrag att kontrollera, övervaka, distribuera och konfigurera e-tjänster mellan bredbands- och telematikmarknaden. Gatespace kompletta e-tjänstesystem välsignade tjänsteleverantörer och operatörer med möjligheten att äntligen kunna koppla samman företag i Internets utkanter.

Gatespace prioriterade tidigt F&U och investerade runt 130 manår i utvecklingen av en distribuerad tjänsteplattform baserad på de standarder som specificerats utav OSGi alliansen – en allians som vi har varit medlem av sedan 1999 och vars plattformsrevisioner vi starkt bidragit till att ta fram ända sedan starten. Denna tidiga tjänsteplattform var de första ’simtagen’ utav den distribution som idag är med känd som Knopflerfish. Då Ericsson, som grundare och ägare, var mycket entusiastiska över Gatespace valde man att tidigt utveckla ett fullskaligt system, e-boxen, baserat på OSGi plattformen.

Gatespace andra initiativtagare, CR&T, var runt millennieskiftet väletablerat som en betydande förebild för svenska innovationsföretag vars personal bestod enkom av de skickligaste och mest prisbelönta dataingenjörerna med en oerhörd innovationsförmåga som i sin tur ledde fram till ett flertal nya intressanta företag som var starka nog att stå på egna ben. När så CR&T:s grundare och chef Staffan Truvé år 2001 bestämde sig för att lämna sin position på CR&T för att istället bli VD för Gatespace var detta en klar indikation på hur lovande OSGi såg som teknologi och Gatespace som företag för framtiden. Anlitandet av två ytterst välmeriterade amerikaner, D.R Koski från Netscape och Bob Hodges från Sun Microsystems, var ytterligare bevis på Gatespace potential och ledde fram till att man öppnade ett kontor i USA. Gatespace hade som mest 55 anställda och växte massivt i vad som var början på telematikens era. Göteborg var hemmahamn för ett flertal företag inom branschen och fick snabbt smeknamnet Telematic Valley.

Som bekant svängde dock pendeln och efter den s.k. IT kraschen var flera företag tvungna att rannsaka sig själva. I Gatespace fall stod det klart att företagets teknik var alltför framtidsinriktad, marknaden var helt enkelt inte mogen för teknologin vid den tidpunkten. Enbart månader efter fallet i 2003 startades verksamheten om under nytt namn – Gatespace Telematics (GSTM) – med målsättningen att utveckla teknik och lösningar för den fortsatt växande telematikmarknaden, samt att driva vidare Gatespace pionjärarbete inom OSGi distributionernas värld. Knopflerfish omskapades till dagens open source organisation vars huvudsakliga uppgift är att stödja OSGi:s fortsatta tillväxt.

I juni 2003 blev Staffan Truvé utsedd till styrelseordförande och, den då 37-årige, Christer Larsson blev ny VD för företaget. Vi har sedan dess uppvisat goda resultat samt vuxit med vinst kontinuerligt. I maj 2005 gjorde GSTM sitt första förvärv när Göteborgsföretaget Secureon, leverantörer av det avancerade licensieringsverktyget Lime, införlivades i verksamheten.

Under våren 2007, till följd på ett flertal framgångsrika internationella operationer, fattade ledningen tillsist ett beslut att döpa och stöpa om företaget och dess varumärke. Då OSGi växer i en rasande takt inom ett stort antal ’ubiquitous service’ industrier, och inte bara inom telematik, kunde inte företagsnamnets suffix ”Telematics” rättvist beskriva vår mångsidighet. I maj 2007 döptes företaget om till Makewave AB, ett namn som visar på vår natur som skapare och leverantör av produkter och tjänster som accelererar företag. .

Läs mer om varumärket Makewave