Din nya karriär?

Din nya karriär?

Motiverad personal är grundläggande för ett företags framgång. Då vi figurerar inom kunskapsintensiva områden är personalen vår viktigaste tillgång och nyckel till fortsatt tillväxt. Med detta i åtanke erbjuder vi karriärer och kontrakt med mycket intressanta perspektiv.

Vi anser att framgång kräver utrymme, och vi vet att en stor mängd frihet och ett samarbetsvilligt ledarskap är fundament för all innovativa idéer - idéer som i rätt miljö utvecklas till kundorienterade lösningar som i sin tur gör vågor på vattnet. Vår inställning till individen och individualismens betydelse återspeglas väl i vårt personalmotto; "Ta ansvar över ditt område!"

Bli en del av vår långtgående och omfattande erfarenhet och expertis - vi hjälper dig växa som människa och utveckla din potential till fullo!

För mer information om hur du kan påbörja din Makewave karriär, få uppslag på idéer eller andra önskemål ber vi dig kontakta oss på career@makewave.com

Student?

Tveka inte att kontakta oss på student@makewave.com om du har intresse av sommarjobb eller att skriva magisteruppsats inom något av nedanstående ämnen

  • Java teknologi
  • Inbäddade system
  • Marknadsföring