Makewaves Downloads

Ladda ned

Vår download-avdelning innehåller faktablad, datablad och annan dokumentation som ger dig en djupare förståelse av vårt företag och våra produkter. Denna avdelning består till övervägande del av engelskspråkig information.

Fakta- och Datablad

Faktablad
Företagspresentation (EN) Makewaves företagsprofil
Datablad
Knopflerfish Pro (EN) Vår kommersiella Open Source OSGi tjänsteplattform
Knopflerfish Pro Premium (EN) Den utökade premium version av KF Pro
Knopflerfish Pro Enterprise (EN) Den utökade Java Enterprise version av KF Pro
Knopflerfish Service Program SLA (EN) Support Level Agreement för Knopflerfish Pro
Knopflerfish Comparison Chart (EN) Jämförelsetabell över de olika Knopflerfish versionerna
Ubicore Remote Management och provisioneringssystem för OSGi tjänster
Makewaves Ubility koncept (EN) Professionella konsulttjänster, OSGi teknologi och inbäddade system
Lime (EN) licensieringsverktyg för 'Software as a Service' (Saas)
Lime - en närmre titt Mer omfattande teknisk beskrivning av Lime

Promotion material

Logotypes
Makewave logo (färg) .EPS
Makewave logo (svartvit) .EPS
VD Christer Larsson .JPG

OSGi material (EN)

White Papers
Technical Whitepaper, About the OSGi Service Platform, rev 4.0
Business Whitepaper, Leveraging OSGi Technology
Business Papers
Challenges for Today's Automotive Manufacturer
Challenges for Today's Consumer Electronics and White Goods Manufacturers
Challenges for Today's Mobile Electronics Operators and Service Providers
Challenges for Service Providers and Operators